Conditii de participare

Pentru a participa la INSPORT GRAND PRIX și pentru a primi Kitul de concurs, fiecare alergator, indiferent de vârstă, trebuie să îndeplinească, în același timp, următoarele condiții:

A). Să fie înscris în concurs;

B). Să plătească taxa de înscriere (cazul persoanelor peste 14 ani);

C). Să prezinte un Act de identitate pentru verificare la validare. În plus, sportivii legitimați vor avea la ei legitimațiile, cu viza medicală la zi;

D). Să semneze Declarația pe Proprie Răspundere (pentru Adult sau pentru Părinte-Tutore-Reprezentant Legal);

E). Să își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă suferit(ă) în timpul concursului. Organizatorii își declină orice responsabilitate pentru astfel de situații neplăcute și nedorite, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

F). Să își asume responsabilitatea că are capacitatea fizică și că are un aviz medical pentru a participa la cursa la care s-au înscris, Organizatorii declinându-și orice responsabilitate cu privire la orice problemă medicală aparută înaintea, în timpul sau ulterior Evenimentului.

G). Să citească Regulamentul afișat la locul de concurs și publicat pe site-ul organizatorului (ajabrasov.ro).

ATENȚIE! Din motive întemeiate, organizatorii își rezervă dreptul de a interveni cu modificări în Regulament și Program, modificări pe care le vor anunța în timp util, pentru o corectă și o eficientă informare a tuturor celor interesați, pe site-ul www.ajabrasov.ro, pe site-ul competiției www.insport.ro/grandprix/2018, pe paginile de Facebook „Asociatia Judeteana de Atletism Brasov” și „Insport Grand Prix”, în Ghidul de prezentare a concursului editat și distribuit în 500 exemplare, sau prin informări în ziua și la locul desfășurării manifestării, înainte sau în timpul derulării acesteia.